De vereniging

Beginjaren zeventig was er in Oostendorp naast onder andere de muziekvereniging en drumband ook een zangvereniging. De belangstelling voor deze zangvereniging werd steeds minder, zodat deze bij gebrek aan leden werd opgeheven. Er waren Oostendorpers die vonden dat er een nieuwe vereniging voor terug moest komen, niet iedereen heeft voldoende muzikale aanleg om lid te worden van de muziekvereniging of drumband. Op een dag in september kwamen Bart Engeltjes sr, Henk Gardenbroek en Mees Hazeleger elkaar toevallig tegen bij de smederij van Pleiter en vroeg Engeltjes aan de andere twee of een schietvereniging niet wat was. Zo werd het idee geboren om een schietvereniging op te richten.
Ondanks dat geen van drieën wist hoe dat schieten nu moest en wat er allemaal bijkwam kijken werd enige tijd later besloten om op 14 oktober 1971 de oprichtingsvergadering te houden in het Buurtgebouw in Oostendorp. De heer Lonterman, voorzitter van de schietvereniging “De Schutter” uit ’t Harde werd uitgenodigd om uitleg te geven over het schieten.